/Files/images/bibliot_2010/Рідний край.jpg

1

Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9 кл.загальноовітніх навч. закладів/О.І.Грінченко, С.Л. Губіна, та ін.; за редакцією Л.Д.Покроєвої;Харківська академія неприливної освіти. – Х.: Гімназія,2011.448с.

2

Рідний край: Навчальний посібник з народознавства/ За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.

3

Історія міста Харкова: Навчальний посібник/ Упорядн. О. Є. Кононенко. – Х.: Торнадо, 2001. – 128с.

4

Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544с.

5

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.

6

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. І.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 88с.

7

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. ІІ.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 180с.

8

Шкодовский Ю. М. и др. Харьков вчера, сегодня, завтра. – Х.: Фолио, 2002. – 206с.

9

Гильборг Р. Г. География родного края. Харьковская область: Учебное пособие для 5-9 классов. – Х.: Каравелла, 1999. – 304с.

10

Садкіна В. І. Географія рідного краю. Харківська область: Навч. посібн. для 5 кл. – Х.: Скорпіон, 1999. – 144с.

11

Шульженко Л. С. Географія Слобідського краю: Регіональний підр. для 5 кл. – Х.: Ранок, 1999. – 144с.

12

Харьковская область: Природа, население, хозяйство / Под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко. – Х.: “Бизнес Информ”, 1997. – 288с.

13

Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. – К.: ТД “Потенціал”, 2002. – 464 с. – (С. 312–325)

14

Украина туристская: Фото-путеводитель / Сост. С. С. Павловский. – К.: Мистецтво, 1986. – 448с. – (С. 355–370)

15

Гринева Т., Прядкина Л. Наш Харьков. Юным харьковчанам о родном городе. – Х.: Фолио, 1997. – 20с.

16

Лаврів П. І. Історія Південно-Східної України. – К.: ”Українська Видавнича Спілка”, 1996. – 208с.

17

Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси: Довідн. видання / В. І. Гусєв та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 359с.

18

Астахова О. В. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! – Х.: Торсінг, 2003. – 176с.

19

Літературна Харківщина: Довідник / Заг. ред. М. Ф. Гетманець. – Х.: “Майдан”, 1995 – 367с.

20

Письменники Харкова: Довідник / Післямови Р. Мельникова, С. Сапеляка. – Х.: Майдан, 2003. – 352с.

21

Хрестоматія з літератури рідного краю / Упорядн. Т. В. Баратова та ін. – Х.: Східно–регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 416с.

22

Кеворкян К. Э. Первая Столица. – Х.: Фолио, 2002. – 282с.

23

Московський район м. Харкова: становлення, розвиток, сьогодення: Довідник / Ю. Я. Кроль та ін. – Х.: Регіон-Інформ, 1997. – 116с.

24

Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109с.

25

Исаев Л. А. В конце тоннеля – свет / Литер. Запись А. Ковалевского. – Х..: Прапор, 2000. – 288с.

26

Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 704с. – Т. 1

27

Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 768с. – Т. 2

28

Берлин В. Д. Приглашение к тайне. – Х.: Око, 1995. – 128с.

29

Исаев С. И., Левченко В. Н. Герои – освободители Харьковщины. – Х.: Прапор, 1988. – 316с.

30

Харків сьогодні: Альбом. – Харківське книжкове видавництво, 1960. – 248с.

31

Бондаренко Б. А. Каменная летопись. История градостроительства и архитектура Харькова/ Путеводитель. – Х.: Прапор, 1978. – 72с.

32

Борисова Т. М. и др. Историко-революционные памятники Харьковщины: Очерки. – Х.: Прапор, 1976. – 200с.

33

Орленко И. А. Туристу о Харькове: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167с.

34

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. – Х.: Прапор, 1977. – 272с.

35

Рижская А. Л., Шабалтас Н. Д. Харьковский зоопарк: Очерк-путеводитель. – Х.: Прапор, 1972. – 120с.

36

Ярещенко А.П. Український Фенікс. – Х .: Прапор, 1999. – 176с.

37

Кононенко О.Є. та ін. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів ЗОНЗ. – Х.: Гімназія, 2002. – 304с.

38

Погорелова С.М. та ін. Природа Харківщини. – Х.: Ранок, 2003. – 192с.

39

Рідне місто. Нарис з історії рідного краю. Для учнів 4 кл. – Х.: Торнадо, 2004. – 48с.

40

Харьков. 350 лет. Атлас. Информационно-справочное картографическое издание. Юбилейный выпуск. – Харьков, 2004. – 160с.

41

Журнал “Губернія” №7/8, 2004р. Голова ред. ради Є.Кушнарьов. – Х.: ПП “ВПК Друкарня Шульца”, 2004. – 140с.

42

Харків. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – 160с.

43

Харків. 350 років. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 344с.

44

Можейко И.Ю. и др. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 172с.

45

Історія міста Харкова ХХ століття / Ярмиш О.Н. та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686с.

46

Позднякова Н. и др. Харьков. Путеводитель. – Х.: Золотые страницы, 2004. – 176с.

47

Лейбфрейд А.Ю. и др. Харьков. От крепости до столицы. – Х.: Фолио, 2004. – 335с.

48

Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1943-1945р.р.). – Х.: Прапор, 2004. – 368с.

49

Харків, місто моє. Література рідного краю. Збірка віршів поетів ХХ-ХХІ ст. про Харків. – Х.:ХОНМІБО, 2005. – 100с.

50

Неизвестный Харьков. Из истории города. (Видеоканал «Первая столица», сценарии). – Х.:ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2006. – 270с.

51

Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове. – Х.:Золотые страницы, 2005. – 128с.

52

Красовицкий Б.М. Столичный Харьков. Город моей юности. – Х.: Фолио, 2004. – 111с.

53

Харьков и Харьковская область. Путеводитель. – Х.: «ТУРИЗМ без границ», 2006. – 242с.

54

Харків’яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів. Збірка творів. / Автори-упорядники В.П.Копичко, Ю.Г.Копичко. – Х.: ТАЛ «Слобожанщина», 2007. – 436с.

.

Кiлькiсть переглядiв: 283