Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/shkola/Напрями профілізації.jpg

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у школі введено профільне навчання.

Напрям профілізації: природничо-математичний,
профіль математичний

профільне навчання:

-10-А клас – напрям профілізації природничо-математичний, математичний профіль;

-11-А клас – напрям профілізації природничо-математичний, математичний профіль;

Варіативна складова робочого навчального плану:

- у 1-х класах - додаткове вивчення предмета «Навчання грамоти» (1 година на тиждень), для забезпечення виконання в повному обсязі Програми для загальної середньої школи 1-4 класи з українською мовою навчання;

-у 2-х класах запроваджено курс за вибором «Логіка» (1 година на тиждень) для формування математичних понять та застосування, набутих учнями математичних умінь у процесі вивчення навчальних предметів іншого спрямування;

- у 2-х класах - додаткове вивчення українського читання (1 година на тиждень), для забезпечення виконання в повному обсязі Програми для загальної середньої школи 1-4 класи з українською мовою навчання;

- у 3-4-х класах - додаткове вивчення українського читання (2 години на тиждень), для забезпечення виконання в повному обсязі Програми для загальної середньої школи 1-4 класи з українською мовою навчання;

- у 2-4-х класах впровадження курсу за вибором «Сходинки до інформатики» ( 1 година на тиждень) з метою формування у молодших школярів первинних навичок роботи за комп’ютером, розуміння ними сутності застосування комп’ютера та інформаційних технологій, а також для загального розвитку дитини. Введення цього курсу у початковій школі є першим етапом формування сукупності компетенцій інформаційних технологій.

- у 7-х класах – додаткове вивчення російської мови (0,5 години на тиждень),для забезпечення виконання в повному обсязі Програми російської мови для загальної середньої школи 5-12 класи з українською мовою навчання.

З метою поглиблення знань з профільних предметів у 8-9-х класах, введені наступні курси за вибором та спецкурси:
у 8-х класах:

- додаткове вивчення іноземної мови (англійської) (1 година на тиждень), для більшширокого оволодіння комунікативними уміннями і навичками іноземної мови, як важливого засобу міжкультурного спілкування у європейському та світовому просторі.

-курс за вибором з математики «Параметри»(1 година на тиждень),

для поглиблення знань з математики як науки, на якій базуються

сучасніінформаційні технології;

у 9-х класах:

-додаткове вивчення іноземної мови (англійської) (1 година на тиждень),

для більшширокого оволодіння комунікативними уміннями і навичками іноземної мови, як важливого засобу міжкультурного спілкування у європейському та світовому просторі.

Кiлькiсть переглядiв: 301