ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
на 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Скачати План виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року "Про деякі питання щодо організаціївиховної роботи у навчальних закладаху 2017/2018 навчальному році"

Основні напрями виховання сплановані відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»., Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.

Тема виховної роботи:

використання передових технологій як засобів виховання патріота та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності.

Головна мета:

формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

Основні завдання на 2017/2018навчальний рік:

1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

6. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

7. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

9. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

10. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

11. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

12. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

13.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

14. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

15.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

16.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

17.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

18. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Тема: «Життя людини – найважливіша цінність»

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю.

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

Другий тематичний період (січень — травень)

Тема: «Горде ім’я – українець!»

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю.

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

3.1.1.Ціннісне ставлення до себе

Виховні досягнення

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

— усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

— адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

— знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

2. Сформованість життєвих компетенцій:

− мої духовні закони;

— розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

— імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

— уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

— навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

— особиста культура здоров'я;

— "Ні" шкідливим звичкам.

Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Єдиний урок з Правил дорожнього руху 01.09.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР
2 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-22.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР
3 Місячник безпеки дорожнього руху: «Увага! Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму. Виставка малюнків : «Ми – пішоходи!» 20.08. – 20.09.2017 04.09.-20.09.2017 1 – 11 1-4 Маганова Н.В.педагог-організатор
4 День фізичної культури та спорту 09.09.2017 1 – 11 Шуть В.С., учитель фізичної культури
5 Тиждень протипожежної безпеки (за окремим планом ) 16.10.-20.10. 2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
6 Заходи до Дня захисника України 13.10.2017 1-11 Маганова Н.В.педагог-організатор
7 Турнір з шахів Жовтень 2017 5–11 Шуть В.С.
8 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 06.11.-10.11.2017 1-11 Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР
9. Тиждень безпеки дорожнього руху 13.11-17.11.2017 1-11 Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР
10. Тиждень «За здоровий спосіб життя».Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу» Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»; Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ; Години спілкування «Знати, щоб жити!» Відеолекторій „СНІД - невиліковна хвороба” Години спілкування: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас» 20.11.-24.11.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
11 Година спілкування «Культура харчування» 23.11.2017 1-4 Класні керівники
12. Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01.12.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
13. Дні безпеки учнів.Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки. 01.09.2016 21.10.2016 23.12.2016 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
ІІ семестр
17. Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
18. Єдиний урок з Правил дорожнього руху 23.03.2018 25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
19. Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки) 15.01.2018 1-11 Класні керівники
20. Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР) 22.02.2018 6-8 Маганова Н.В.педагог-організатор.
21. Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд) 01.03.2018 9-11 Маганова Н.В.педагог-організатор
22. Всесвітній День здоров’я. Веселі старти 13.04.2018 1-8 Вчителі фізичної культури
23. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 16.04.-20.04.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
24. День безпеки дорожнього руху в рамках тижня безпеки дорожнього руху 14.05.2018 14.05-18.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
33 Бесіда з учнями про небезпеку купання у водоймах 24.05.-25.05.2018 1-11 Класні керівники.
34 Дні безпеки учнів. Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки. 23.03.2018 25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
35 Екскурсія на пожежну виставку, спортивні секції, спортивні школи 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.

3.1.2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:

— єдність моральної свідомості та поведінки;

— вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;

— готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

— вільний моральний вибір;

— навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

— реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;

— збереження репродкутивного здоровя;

— пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

— гендерна культура.

Морально-етичне виховання

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
2 Школа лідера «Віра у себе» "Шлях до самореалізації, або Як стати особистістю" 11.10.2017 20.12.2016 5-11 Маганова Н.В.педагог-організатор
3 Позакласний захід: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» до Міжнародного днямузики до 29.09.2017 1 - 11 Дмітрієва Л.О. Маганова Н.В.педагог-організатор
4 Виховні години: «Що означає бути вихованим» "Дбай про інших" «Як навчитись стримуватись?» "Твої норми поведінки" вересень жовтень листопад грудень 1-4 5-11 Класні керівники
5. Міжнародний день громадян похилого віку 01.10.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
6. Акція «Дідусева газета» (організація підписки газет для ветеранів мікрорайону) До 06.10.2017 1 – 11 Андрійчук Н.М., шкільний бібліотекар
7. Посвята у першокласники 20.10.2017 1 Маганова Н.В.педагог-організатор
8 Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 18.11.2017 року 6-8 Дмітрієва Л.О.
9 Міжнародний день інвалідів 03.12.2017 року 1-11 Дмітрієва Л.О.
10 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2017 року 1-11 Дмітрієва Л.О.
ІІ семестр
11 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 15.01.-25.05.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
12 Подорож в королівство ввічливості,, Ввічливим і чемним будь , про культуру не забудь” 09.02.2018 1 – 4 Дмітрієва Л.О.
13 Святковий концерт, присвячений 8 Березня «Жіночі серця» 07.03.2018 1 - 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
14 Година спілкування : «Толерантна особистість» березень 9 - 11 Дмітрієва Л.О. Класні керівники
15 Свято книги,, Нам без книг ніяк не можна ” (День книги) 13.04.2018 1 - 4 Андрійчук Н.М.
16. День Відмінника 11.05.2018 1 -11 Дмітрієва Л.О.

3.1.3. Ціннісне ставлення до праці

Трудове виховання

Виховні досягнення

1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

2.Сформованість потреби в праці:

–уявлення про значущість усіх видів праці;

–уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

–навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

–вміння доводити справу до логічного завершення;

–уявлення про сучасний світ професій.

3.Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

–знання основ економіки і ділової етики;

–вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

–сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

–навички складання основного та резервного професійного плану;

–уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
2 Участь в акції «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території) 18.09.-10.11.2017 5-11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
3

Трудові десанти “Хай сяє школа рідна чистотою”

01.09.-29.12.2017 1 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
4. Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені» 22.09.2017 1 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
5.

Проект «Професії наших батьків»

03.11.2017 3-6 Маганова Н.В.педагог-організатор.
6. Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі 01.09.-29.12.2017 9-11 Дмітрієва Л.О.
7. Акція “Книжкова лікарня” 11.12 – 15.12.2017 1-11 Андрійчук Н.М.
ІІ семестр
8 Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
9. Екскурсії на підприємства 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
10. Психологічні заходи з профорієнтації учнів. Тестування, анкетування До 30.03.2018 9 Сушко В.В., практичний психолог
11 Конкурс презентацій «Моя майбутні професія» 16.03.2018 7-8 Маганова Н.В.педагог-організатор.
12 Виставка малюнків «Професія моїх батьків» 16.03.2018 1-4 Маганова Н.В.педагог-організатор.

3.1.4. Ціннісне ставлення до природи

Екологічне виховання

Виховні досягнення

1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

- Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

- Ощадливе використання енергоносіїв;

- Формування екологічної культури;

- Навички безпечної поведінки в природі;

- Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

- Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення екскурсій допарку, лісу, річки : ,,Зазирни в природу нашого краю” 23.10-29.10.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О. Класні керівники
2 Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені» 22.09.2017 1 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
3 Виховний захід з використанням сучасних інформаційних технологій ,,Будьмо друзями природи“ жовтень 1-4 Класні керівники
4 Конкурс екологічних плакатів: «Збережемо цей неповторний світ!» 30.11.2017 7-8 Маганова Н.В.педагог-організатор.
5 Виставка малюнків „ Птахи нашої місцевості” 30.11.2017 1-4 Маганова Н.В.педагог-організатор.
6 Акція «Допоможи птахам взимку». До 01.12. 2017 1 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
7 Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» 25.12.-29.12.2017 1 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
8 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
ІІ семестр
9 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
10 Краєзнавчий конкурс презентацій «Дива Харкова» 26.01.2018 7-8 Маганова Н.В.педагог-організатор.
11 Фотовиставка «Дива природи Харківщини» 26.01.2018 9-11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
12 Акція «Вирости матусі квітку» До 07.03.2018 2-4 Дмітрієва Л.О. Класні керівники
13 Екологічний ранок «Збережемо природу!» присвячена Дню Землі 14.04.2017 1-4 Маганова Н.В.педагог-організатор.
18 Конкурс на краще озеленення кабінету 28.04.2017 1-11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
19 Заходи до 32-ї річниці аварії на ЧАЕС.(За окремим планом).Години спілкування «Дзвони Чорнобиля» 26.04.2018 1-11 Маганова Н.В.педагог-організатор.
20 Двомісячник «Зелена весна» До 25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.

3.1.5.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховні досягнення

1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

3.Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
2 Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
3 Свято Першого дзвоника 01.09.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
4 Позакласний захід: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» до Міжнародного днямузики до 29.09.2017 1 - 11 Дмітрієва Л.О. Маганова Н.В.педагог-організатор
5 Святковий концерт до Дня працівника освіти 06.10.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
6

9 жовтня - день художника. Виставка дитячих малюнків «Чарівні фарби»

09.10.2017 1 - 7 Шумейко О.Г., Маганова Н.В.педагог-організатор.
7.

Проект «Мистецькими стежками рідного краю»

09.10.2017 8-11 Дмітрієва Л.О.
8

Виставка стіннівок «Свято наближається»

До 29.12.2017 5-11 Шумейко О.Г., Маганова Н.В.педагог-організатор.
9. Новорічні свята:
  • «Свято до дня Святого Миколая
· «Новорічне диво» (новорічний ранок для учнів початкової школи); · «Новорчна казка» · «Новорічні мрії» (музично-театральна новорічна мініатюра)
19.12.2016 До 29.12.2017 28.12.-29.12.2017 1-11 5-8 9-11 Маганова Н.В.педагог-організатор..
ІІ семестр
10 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 15.01.-25.05.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
11 До міжнародного дня рідної мови (21.02). Виховна година «Земля народжує людину» 21.02.2018 1 – 4 5 - 11 Класні керівники, вчителі української мови та літератури
12 Святковий концерт до 8 Березня 07.03.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
13 Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень» 05.03 – 09.03.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
14 Виставка творчих робіт «Писанкове мереживо» 05.04.2018 1 – 11 Шумейко О.Г. Калугіна Л.В.
15 Випуск стінівок «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги. 07.05-08.05.2018 5-11 Дмітрієва Л.О.
16 Святковий концерт до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги. «Маки пам’яті» 08.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
17 Виставка малюнків до Дня Матері «Матусині очі» 11.05.2018 1-4 Маганова Н.В.педагог-організатор..
18 Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо 15.01.-25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
31. Свято Останнього дзвоника 25.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
32 Випускний вечір червень 11 Дмітрієва Л.О.

3.1.6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення

1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

3.Національна самосвідомість:

— сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

— знання Конституції України, виконання норм закону;

— знання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

— ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

— почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

— почуття свободи, людської і національної гідності;

— розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

— знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

— готовність до захисту національних інтересів України;

— толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Національно-патріотичне виховання

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
2. Виховні години до Дня визволення Харкова, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України. 01.09.-02.09.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
4. Конкурс дитячого малюнку „Ми за мир на планеті Земля” до Міжнародного Дня миру 08.09.2017 1 – 4 Маганова Н.В.педагог-організатор..
5. Організація походів, екскурсій 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
6. Проведення тематичних екскурсій у Залі бойової слави школи ,,Народ пам’ятає , народ славить ” (22.09- день Партизанської слави ). 22.09.2017 1 - 11 Маганова Н.В.педагог-організатор..
7. Поповнення новими матеріалами Зали бойової слави . Оформлення нових експозицій . Проведення зустрічей з ветеранами 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
9. Заходи до Дня захисника України (14 жовтня) 13.10. 2017 1 - 11 Дмітрієва Л.О.
10. День української писемності 07.11.2017 1- 11 Маганова Н.В.педагог-організатор..
11. Заходи до Дня Гідності та Свободи 21.11.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
10 Урок-реквієм «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» до Дня пам’яті жертв голодомору (28.11.) 25.11.2017 8 – 11 Маганова Н.В.педагог-організатор..
11 Виставка літератури, присвяченої подіям 1932 – 1933 років на України; історії м.Харкова; Великій Вітчизняній війні; видатним діячам, героям України 25.11.2017 1 – 11 Андрійчук Н.М
12 Години спілкування , бесіди з тем:,, Символи моєї держави ” , ,,Конституція України – основний закон держави ”, «Кроки до незалежності» 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
13 Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України 06.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
14

Виставка літератури, присвячена Дню Збройних Сил України

06.12.2016 1 – 4 Андрійчук Н.М
15 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2017 року 1-11 Дмітрієва Л.О.
ІІ семестр
16

Години спілкування «День Соборності України» (22.01)

22.01.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
17

День пам’яті героїв Крут

26.01.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
18

Урок мужності. «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.»

20.02.2018 1-11 Класні керівники
19 Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень» 05.03.-09.03.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
20

Виховні години до Дня космонавтики

12.04.2018 1-11 Класні керівники
21 Тиждень національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті» 01.05.-09.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
22 Випуск стінівок «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги над нацизмом у Європі у Другій Світовій війні. 07.05-08.05.2018 5-11 Дмітрієва Л.О.
23 Святковий концерт до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги. «Перемога, свята Перемога!» 08.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
27 Всесвітній День вишиванки 17.05.2018 1-11 Дмітрієва Л.О.
28 Урок-реквієм «Вшанування пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу» 18.05.2018 1-11 Класні керівники
28 Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Патріот» До кінця навчального року 10-11 Гаєвський С.О.

Правове виховання та профілактична робота з учнями

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1

Година спілкування„Про необхідність дотримання внутрішньошкільного розпорядку“

01.09.- 02.09.2017 1 – 11 Класні керівники
2

Просвітницько -профілактичні заходи з питань попередження правопорушень

1 раз на місяць 01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
3

Профілактичні бесіди за участю представників ССД, сектора поліції з учнями. Засідання «Круглого столу»

01.09.-29.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
4

Рейд „Урок”.

01.09.-29.12.2017 Дмітрієва Л.О.
5 Участь в районних дитячих конкурсах з правової тематики 01.09.-29.12.2017 9 – 11 Дмітрієва Л.О.
6 Години-спілкування. «Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» 18.11.2017 5-11 Дмітрієва Л.О., класні керівникики
7. Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 25.11.-10.12.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
8 Міжнародний день прав людини: години спілкування 10.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
9 Всеукраїнський тиждень права. ,, На паралельних дорогах прав та обов’язків»: Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави» Години спілкування на правову тематику Брейн – ринг «Правознавець» Конкурс малюнків «Права дітей» 04.12 – 10.12.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
10 Бесіди з попередження правопорушень перед канікулами 20.10.2017 29.12.2017 1-11 Дмітрієва Л.О.
11 Відвідування музею поліції 01.09.-29.12.2017 8-11 Дмітрієва Л.О.
ІІ семестр
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 15.01.-25.05.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
2 Місячник правового виховання 01.02 – 28.02.2018 1 - 11 Дмітрієва Л.О.
3 Міжнародний день Безпечного інтернету 13.02.2018 1 – 11 Дмітрієва Л.О. Класні кервники
4 Профілактичні бесіди за участю представників ССД, сектору поліції з учнями 15.01.-25.05.2017 1 – 11 Дмітрієва Л.О.
5 Години спілкування: «Комп’ютерні клуби: користь чи небезпека» травень 3 – 8 Класні керівники.
6 Година спілкування «Як ви розумієте і співвідносите поняття «свобода» і «відповідальність»?» травень 9 - 10 Класні керівники.
7 Бесіда: «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності» травень 7 - 9 Класні керівники.

3.1.7. Розвиток учнівського самоврядування. Робота з активом дитячо-юнацької організації «МАЛьВА»

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виборів лідерів дитячої шкільної організації (ДЮО) «МАЛьВА» 04.09.2017 5 - 11 Маганова Н.В.
2 Рейди «Зовнішній вигляд учнів». 04.09.2017- 25.05.2018 1 - 11 Маганова Н.В.
3 Затвердження плану роботи центрів ДЮО “Мальва” 05.09.2017 5 - 11 Маганова Н.В.
4 Вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах. 04.09 – 08.09.2017 1 – 11 Маганова Н.В.
5 Доброчинна акція “Наша школа рідний дім - ми всі дружні діти в нім” (збір шкільного приладдя та іграшок для учнів з малозабезпечених родин). До 16.09.2017 1 – 11 Маганова Н.В.
6 Участь у проекті «Школа миру» 01.09.2017- 25.05.2018 1-11 Маганова Н.В.
7 Участь у школі розвитку «Мер міста» для лідерів учнівського самоврядування. 01.09.2017- 25.05.2018 9-11 Маганова Н.В.
8 Конкурс - огляд класних куточків 01.10 – 05.10.2017 1 – 11 Маганова Н.В.
9 Засідання ради ДЮО «МАЛьВА» Щосереди, 01.09.-23.12.2017 5 – 11 Маганова Н.В.
10 Участь у проведенні виховних заходів, акцій. 01.09.-23.12.2017 1 – 11 Маганова Н.В.
11 Проведення святкового концерту до «Дня працівників освіти» 5.10.2017 1 – 11 Маганова Н.В.
12 Проведення конкурсу: «Структура класного об’єднання» (вибір найкращої моделі учнівського самоврядування у класах) 13.11.2017 5– 11 Маганова Н.В.
13 Підготовка Новорічних свят для учнів 1-4 класів. 11.12 – 29.12. 2017 5 – 11 Маганова Н.В.
14 Підведення підсумків роботи класних колективів протягом І семестру.Рейтинг класних колективів. 28.12.2017 1 - 11 Маганова Н.В.
ІІ семестр
15 Акція «Подаруй книзі друге життя» 19.01.2018 1-11 Маганова Н.В.
16 Навчання шкільного активу «Відповідальність чергових по школі» 01.02.2018 6-10 Маганова Н.В.
17 Засідання ДЮО «МАЛьВА» «Весняні свята» 14.02.2018 5-11 Маганова Н.В.
18 Засідання за темою «Підготовка до акції «Ветеран живе поруч» 21.02.2018 5-11 Маганова Н.В.
19 Випуск стіннівки зі святом Весни. 05.03.2018 1-11 Маганова Н.В.
20 Святковий концерт до дня 8Березня. 07.03.2018 1-11 Маганова Н.В.
21 Привітання ветеранів Другої світової війни, дітей війни, воїнів АТО. 08.05.2018 1-11 Маганова Н.В.
22 Підведення підсумків операції «Зовнішній вигляд» 21.05.2018 1-11 Маганова Н.В.
23 Підведення підсумків роботи класних колективів 25.05.2018 1-11 Маганова Н.В.

3.2.Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів

№ з/п Зміст заходів Термін проведення Відповідальні виконавці Відмітка про виконання
1. Опрацьовувати нормативно-правову базу з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
2. Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами, службами у справах дітей та медичними установами з метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
3. Розробити тематику та забезпечити проведення Тижнів, Місячників, Декад правових знань, тематичних уроків права із залученням працівників правоохоронних органів з метою недопущення втягнення неповнолітніх в злочинну або іншу антигромадську діяльність 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
4. Внести до планів спільних дій з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо запобігання та профілактики злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх До 29.12.2017 Дмітрієва Л.О.
5. Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин Щоквартально Дмітрієва Л.О.
6. Організувати роботу в закладі Ради профілактики правопорушень 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
7. Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин їх вчинення учнями та кількості учнів, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та відділі поліції Щоквартально Дмітрієва Л.О.
8. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
9. Здійснювати моніторинг стану дотримання прав дітей та належних умов їх утримання Щоквартально Дмітрієва Л.О.
10. Розмістити інформацію про роботу телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї До 31.08.2017 Дмітрієва Л.О.
11. Забезпечити участь у семінарах для педагогічних працівників, які організують роботу з питань профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
12. Проводити профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
13. Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах чи які бродяжать, жебракують 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
14. Здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
15. Розробити рекомендацій для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків 15.01.2018 Дмітрієва Л.О.
16. Брати участь у проведенні спільно з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та сектором поліції профілактичних рейдів «Урок» 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
17. Організувати інформаційно-пропагандистські та тематичні акції, конкурси, виховні заходи з питань профілактики правопорушень серед школярів, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
18. Проводити індивідуальні психолого-педагогічні консультацій для дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, схильні до скоєння правопорушень 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
19. Залучати дітей девіантної поведінки, дітей, які вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні речовини, до участі у виховних заходах різних рівнів 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
20. Охопити дітей, які скоїли злочини чи правопорушення, вживають алкогольні напої чи наркотичні, психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, гуртковою роботою та позашкільною освітою Щорічно До 11.09.2017 Дмітрієва Л.О.
21. Охопити дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, відпочинком у таборах з денним перебуванням, що функціонуватимуть на базі навчального закладу До 25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
22. Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
23. Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
24. Залучати органи учнівського самоврядування до підготовки та проведення лекцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань протидії злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної моралі 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
25. Використовувати в роботі відеофільми, фотоматеріали для підвищення ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та негативним проявам в учнівському середовищі 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
26. Організувати відвідування дітьми, особливо тими, які знаходяться на профілактичних обліках територіальних органів внутрішніх справ, Курязької виховної колонії, а також музеїв та художніх виставок, що ознайомлюють з історичною спадщиною України 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
27. Оновити куточок правового виховання з висвітлення проблем держави і права, з роз'ясненням чинного законодавства та практики його застосування До 31.08.2017 Дмітрієва Л.О.
28. Залучати учнів до участі у шкільних та районних етапів олімпіад з правознавства, заохочувати учнів, які є активними учасниками ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
29. Організувати роботу „Правових лекторіїв" для учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити зустрічі представників правоохоронних органів з батьківською громадськістю. До 01.09.2017 Дмітрієва Л.О.
30 Продовжити роботу шкільних гуртків «Юний правознавець», «Молодь проти наркоманії та СНІДу» 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.

3.3. Організація спільної діяльності сім'ї та школи. Родинне виховання

№ з/п Зміст Дата проведення Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Зустріч класних керівників з батьками. Обговорення питань готовності школярів до нового навчального року. До 28.08.2017 Дмітрієва Л.О.
2 Свято Першого дзвоника 01.09.2017 Дмітрієва Л.О.
3 Обрання батьківських комітетів в класах, делегування від класів представників до ради школи. До 15.09.2017 Дмітрієва Л.О.
4 Обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту До 08.09.2017 До 05.01.2018 Дмітрієва Л.О.
5 Проведення батьківських зборів 2 рази на семестр Дмітрієва Л.О.
6 Робота батьківського лекторію з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей, ознайомлення із законодавчими документами Вересен. Грудень Березень квітень Дмітрієва Л.О.
7 Зустріч батьків із представниками ССД, сектора поліції, ШВД № 2 тощо 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
8 Участь батьків у проведенні Тижня фізкультури та спорту вересень Дмітрієва Л.О.
9 Збори батьків майбутніх першокласників 11.11.2016 Дмітрієва Л.О.
10 Консультації шкільного практичного психолога для батьків 01.09.2017 –25.05.2018 Сушко В.В., практичний психолог
11 Робота з соціально незахищеними сім’ями, з сім’ями, які опинилися в скрутних життєвих обставинах 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
12 Робота шкільного практичного психолога та соціального педагога з сім’ями , що опинилися в скрутних життєвих обставинах 01.09.2017 –25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
13 Консультації щодо працевлаштування Що вівторка протягом року Дмітрієва Л.О.
14 Новорічний святковий концерт 25.12-29.12.2017 Дмітрієва Л.О.
15 Святкові заходи до 8 Березня 07.03.2018 Дмітрієва Л.О.
16

День творчості дітей і батьків. Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва .

березень Дмітрієва Л.О.
17 Організація оздоровлення дітей влітку 2018 року До 25.05.2018 Дмітрієва Л.О.
21 Участь батьків у святкових заходах з нагоди закінчення школи 25.05.2017 Дмітрієва Л.О.
22 Загальношкільна батьківська конференція «Підсумки навчального року» червень Директор школи Токаренко Т.О.

3.3.1. Тематика класних батьківських зборів

Клас Дата проведення Тематика батьківських зборів Відмітка про виконання
1 – А 1 - Б Вересень 2017 р. Поради батькам першокласників. Адаптація дитини до школи. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Анкетування батьків. Вибори батьківського комітету класу. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Листопад 2017 р. Вплив телевізора та комп’ютера на дитину. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Лютий 2018 р. Емоції позитивні та негативні. Запобігання жорстокому поводженню з дітьми. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Квітень 2018 р. Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей. Організація навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
2 – А 2 - Б Вересень 2017 р. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.
Лютий 2018 р. Трудове та екологічне виховання дитини в сім'ї. Обов'язки дитини в сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Діти і комп’ютер. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
3 – А 3 - Б Вересень 2017 р. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров'я молодших школярів Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Вплив сім’ї на успішне навчання Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Виховання чуйності і доброти. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
4 – А 4 - Б Вересень 2017 р. Заохочення і покарання дитини в сім’ї. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Правове виховання дітей у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Виховання у дітей інтересу до книги. Закінчення 2011-2012 навчального року. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків з умовами проведення державної підсумкової атестації. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
5 – А 5 - Б Вересень 2017 р. Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з переходом від початкової до середньої школи. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР
Листопад 2017 р. Бесіда з батьками на правову тематику: «Закон – захист прав дітей » Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Конфліктні ситуації, як їх попередити. Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
6 – А 6 - Б Вересень 2017 р. Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Правове виховання дітей у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Попередження негативних звичок у дітей. Позитивний вплив батьківського прикладу. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
7 – А 7 - Б Вересень 2017 р. Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве виховання підлітків. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Профілактика шкідливих звичок. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Виховання у дітей любові до рідного краю Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Проблемні питання виховання дитини середнього шкільного віку. Діти і закон. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
8 – А 8 - Б Вересень 2017 р. Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.
Листопад 2017 р. Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Закон – захист прав дітей. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
9 – А 9 - Б Вересень 2017 р. Підліток: проблеми виховання дітей в сім'ї. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності. Організація харчування в школі, в сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Правова відповідальність батьків і неповнолітніх. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків умовами проведення державної підсумкової атестації. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
10- А Вересень 2017 р. Моральний клімат у сім'ї, методика вирішення конфліктних ситуацій у сім'ї. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Запобігання травматизму та правопорушень в школі та в позаурочний час
Листопад 2017 р. Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному Самовизначенні. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та іншими дорослими. Причини правопорушень серед підлітків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
11 – А Вересень 2017 р. Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2017 р. Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2018 р. Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2018 р. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків умовами проведення державної підсумкової атестації.
Кiлькiсть переглядiв: 24920