/Files/images/shkola/Виховна робота в школі.gif
Тема виховної роботи:
Використання передових технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні
Головна мета:
• забезпечити реалізацію концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
• виховання здорової нації;
• формувати особистісні риси громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин – патріот – гуманіст, сім’янин»
• підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють ство¬ренню загальношкільного колективу.
• удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• розвиток учнівського самоврядування.
Основні завдання:
1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всевимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
4. Розвиток учнівського самоврядування.
Структура системи виховної роботи /Files/images/рисунок.jpg
Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2014—2015 навчальному році:
• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
• виховання духовної культури особистості;
• виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;
• збагачення народних традицій, звичаїв;
• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;
• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносини з природою;
• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;
• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;
• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;
• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;
• доцільне використання можливості позашкільних навчально-і виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.
Кiлькiсть переглядiв: 1221