ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
на 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Тема виховної роботи:

використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності.

Головна мета:

формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

Основні завдання на 2013/2014 навчальний рік:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

10. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

11.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

12. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

13.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

14.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

15.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

16. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Перший тематичний період
(вересень-грудень)

Тема: «Життя людини – найважливіша цінність»

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю.

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

Другий тематичний період
(січень — травень)

Тема: «Горде ім’я – українець!»

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю.

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

3.1.1.Ціннісне ставлення до себе

Виховні досягнення

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

— усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

— адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

— знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

2. Сформованість життєвих компетенцій:

− мої духовні закони;

— розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

— імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

— уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

— навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

— особиста культура здоров'я;

— "Ні" шкідливим звичкам.

Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Єдиний урок з Правил дорожнього руху 01.09.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В., заступник директора з НВР
3 Місячник: «Увага! Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму. Виставка малюнків : «Ми – пішоходи!» 01.09. – 30.09.2013 09.09.-12.09.2013 1 – 11 1-4 Бабаєва Н.І.
4 Тиждень фізкультури і спорту: Відкриття тижня. Випуск стіннівок: «У світі спорту» День спортивних знавців. Конкурс спортивного танцю «Веселі старти» Першість школи з футболу, присвячена Дню фізкультури і спорту Спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я». Закриття тижня 04.09-11.09.2013 04.09. 05.09. 06.09. 10.09. 11.09.2013 1 – 11 7-8 9-11 4-11 1-4 5-6 7-10 Корсікова В.В., учитель фізичної культури
5 Тиждень протипожежної безпеки ( за окремим планом ) 07.10 -11.10.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
6 Заходи до дня Українського козацтва 14.10.2013 1-11 Бабаєва Н.І.
7 Першість школи з легкої атлетики 14.10.2013 7–10 Корсікова В.В.
8 Відкриття шкільного етапу Малих Олімпійських ігор 07.11.2013 3–8 Бабаєва Н.І.
9 Тиждень «За здоровий спосіб життя».Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу» Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»; Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ; Години спілкування «Знати, щоб жити!» Відеолекторій „СНІД - невиліковна хвороба” Години спілкування: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас» 25.11 – 29.11. 2013 1 – 11 Велігоря В.В.
10 Тематичний діалог «Інтернет не лише твій друг» 04.12.2013 6-8 Велігоря В.В.
11 Година спілкування «Культура харчування» 05.12.2013 1-4 Велігоря В.В.
12 Турнір з шахів 12.12.2013 5–11 Корсікова В.В.
13 Конкурс : «Найкращий сніговик » 24.12.2013 1–4 Бабаєва Н.І.
14 Дні безпеки учнів. 24.10 – 25.10.2013 26.12. – 27.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
ІІ семестр
15 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
16 Єдиний урок з Правил дорожнього руху 21.03.2014 27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
17 Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки) 13.01.2014 1-11 Велігоря В.В.
18 Година спілкування «Умій сказати НІ!» 28.01.2014 5-11 Велігоря В.В.
19 Година спілкування «Що означає бути здоровим?» 28.01.2014 1-4 Велігоря В.В.
20 Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР) 29.01.2014 6-7 Бабаєва Н.І.
21 Спортивні змагання «Спритні та сильні» 06.02.2014 7-8 Бабаєва Н.І.
22 Першість школи з волейболу 26.02.2014 10-11 Бабаєва Н.І.
23 Декада здорового способу життя 10.03-21.03.2014 1-11
24 Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд) 20.03.2014 8-9 Бабаєва Н.І.
25 Лекторій «Гей байдужість від здоров’я». Бесіди з учнями про особисту гігієну 07.04.2014 1-8 Велігоря В.В.
26 Всесвітній День здоров’я. Весняна спартакіада 07.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
27 Тиждень безпеки 21.04.-25.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
28 Рольова гра «Надання першої медичної допомоги в різних життєвих випадках «Це повинен знати кожен» 16.04.2014 Велігоря В.В.
29 Лекція щодо запобігання загибелі та травмування дітей на автошляхах 14.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
30 Лекторій «Ти і твоє здоров’я». Бесіда з учнями про небезпеку купання у водоймах 21.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
31 Дні безпеки учнів 21.03.2014 27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
3 Екскурсія на пожежну виставку, майданчики ДАІ, спортивні секції, спортивні школи 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:

— єдність моральної свідомості та поведінки;

— вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;

— готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

— вільний моральний вибір;

— навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

— реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;

— збереження репродкутивного здоровя;

— пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

— гендерна культура.

Морально-етичне виховання

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В., заступник директора з НВР
2 Школа лідера «Віра у себе» "Стратегія прийняття моральних рішень" "Як долати труднощі і випробування " "Шлях до самореалізації, або Як стати особистістю" 11.09.2013 16.10.2013 13.11.2013 11.12.2013 5-11 Велігоря В.В.
3 Колективна справа "Мамо, тато, я — дружна сім'я" (оформлення родинного альбому) 19.09.2013 1-4 Велігоря В.В.
4 Акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення дітей до відвідування гуртків, секцій, клубів за інтересами) до 30.09.13 1 - 11 Велігоря В.В.
5 Школа ввічливості : «Що означає бути вихованим» "Дбай про інших" «Як навчитись стримуватись?» "Твої норми поведінки" 27.09.2013 24.10.2013 22.11.2013 20.12.2013 1-4 Велігоря В.В.
6 Акція «Дідусева газета» (організація підписки газет для ветеранів мікрорайону) До 14.10.2013 1 – 11 Андрійчук Н.М., шкільний бібліотекар
7 Посвята у першокласники 21.10.2013 1 Бабаєва Н.І.
8 День привітань: «Давайте говорити один одному компліменти» 15.11.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
9 Година спілкування: "Насильство та як його уникнути" 07.11.2013 6-8 Велігоря В.В.
10 Етичний тренінг: "Культура користування мобільним зв'язком" 20.11.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
11 Благодійний концерт «Творити добро на радість людям» до Дня інвалідів 03.12.2013 1-11 Велігоря В.В.
12 Філософський стіл "Пізнай себе — і ти пізнаєш світ" 04.12.2013 8-9 Велігоря В.В.
13 Фоторепортаж «Світ моїх захоплень» 10.12.2013 1-11 Бабаєва Н.І.
14 Диспут Сучасні аспекти родинного виховання 17.12.2013 10-11 Велігоря В.В.
ІІ семестр
15 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 13.01.-27.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
16 ,, Шляхетні дівчатка та лицарі – хлопці ” 16.01.2014 5 – 6 Бабаєва Н.І.
17 Подорож в королівство ввічливості ,, Ввічливим і чемним будь , про культуру не забудь” 27.01.2014 1 – 4 Велігоря В.В.
18 Музично – літературна композиція: «Коханням дорожити вмійте» 14.02.2014 9 – 11 Бабаєва Н.І.
19 Святковий концерт, присвячений 8 Березня «Жіночі серця» 07.03.2014 1 - 11 Бабаєва Н.І.
20 Година спілкування : «Толерантна особистість» 14.03.2014 9 - 11 Велігоря В.В.
21 Свято книги,, Нам без книг ніяк не можна ” (День книги) 16.04.2014 1 - 11 Андрійчук Н.М.
22 День Відмінника 25.04.2014 1 -11 Велігоря В.В.
23 Година спілкування: «Бути на землі людиною» 15.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.

Ціннісне ставлення до праці

Трудове виховання

Виховні досягнення

1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

2.Сформованість потреби в праці:

– уявлення про значущість усіх видів праці;

– уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

– навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

– вміння доводити справу до логічного завершення;

– уявлення про сучасний світ професій.

3.Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

– знання основ економіки і ділової етики;

– вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

– сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

– навички складання основного та резервного професійного плану;

– уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Участь у конкурсі : ,, Галерея кімнатних рослин” 23.09. – 27.09.13 1 – 11 Бабаєва Н.І.
3 Участь в акції «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території) 16.09.-15.11.2013 5-11 Велігоря В.В.
4

Трудові десанти “Хай сяє школа рідна чистотою”

01.09.-30.12.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
5

Година спілкування: «Підліткова праця: правознавчий аспект»

15.10.2013 8-9 Велігоря В.В.
6

Проект «Професії наших батьків»

17.10.2013 3-6 Бабаєва Н.І.
7 Круглий стіл «Позашкільна освіта – крок до вибору майбутньої професії» 12.11.2013 10-11 Велігоря В.В.
8 Участь учнів школи в екологічній акції по збору вторсировини . 11.11. – 21.11.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
9 Виставка виробів із при­родного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені» 04.10 – 05.10.2013 1 – 4 Велігоря В.В.
10 Акція “Книжкова лікарня” 09.12 – 13.12.2013 1-11 Андрійчук Н.М.
ІІ семестр
11 Проведення класних годин спілкування за участю представників різних професій 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
12 Екскурсії на підприємства 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
13 Диспут «У чому гармонія праці?» 17.02.2014 9 Велігоря В.В.
14 Виховні заходи з профорієнтації учнів. Тестування, анкетування До 15.03.2014 9,11 Сушко В.В., практичний психолог
15 Тиждень профорієнтації 12.03-16.03.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
16 Профорієнтаційні заходи «Я майбутнє твоє, Україно» 18.04.2014 1-4 Велігоря В.В.
17 Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
18 Конурс творів «Моя майбутні професія» 18.05.2014 7-8 Велігоря В.В.
19 Конкурс малюнків «Професія моїх батьків» 18.05.2014 1-4 Велігоря В.В.

Ціннісне ставлення до природи

Екологічне виховання

Виховні досягнення

1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

- Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

- Ощадливе використання енергоносіїв;

- Формування екологічної культури;

- Навички безпечної поведінки в природі;

- Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

- Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення екскурсій до парку, лісу, річки : ,,Зазирни в природу нашого краю” До 30.10.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Участь у конкурсі : ,, Галерея кімнатних рослин” 23.09. – 27.09.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
3 Виховний захід з використанням сучасних інформаційних технологій ,,Будьмо друзями природи“ 15.10.2011 1-4 Велігоря В.В.
4 Участь учнів школи в екологічній акції по збору вторсировини . 11.11. – 21.11.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
5 Конкурс екологічних плакатів: «Збережемо цей неповторний світ!» 08.11.2013 7-8 Бабаєва Н.І.
6 Усний журнал: „Рідкісні птахи нашої місцевості” 15.11.2013 5-6 Велігоря В.В.
7 Акція «Допоможи птахам взимку». з 27.11. 2013 1 – 11 Велігоря В.В.
8 Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» 25.12.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
9 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
ІІ семестр
10 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
11 Краєзнавчий конкурс «Сто див України» 27.01.2014 7-8 Бабаєва Н.І.
12 Проведення виховних заходів на тему «Природа – дивний митець» 18.02.-20.02.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
13 Фотовиставка «Дива природи» 01.03.-11.03.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
14 Акція «Вирости матусі квітку» До 05.03.2014 1-4 Велігоря В.В.
15 «Мальовнича Україна: розробка сценарію фільму» 17.03.2014 9-10 Бабаєва Н.І.
16 Екологічний ранок «Збережемо природу!» 04.04.2014 1-4 Велігоря В.В.
17 Заочна екологічна експедиція «Скривджена Земля», присвячена Дню Землі 18.04.2014 5-6 Бабаєва Н.І.
18 Конкурс на краще озеленення кабінету 30.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
19 День Чорнобильської трагедії. Години спілкування «Дзвони Чорнобиля» 24.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
20 Двомісячник «Зелена весна» До 31.05.2014 1-11 Велігоря В.В.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховні досягнення

1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

3.Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
3 Свято Першого дзвоника 01.09.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
4 Конкурс малюнків, віршованих творів та прози „Як тебе не любити рідне моє місто” 06.09.2013 5 – 8 Бабаєва Н.І.
5

До Міжнародного дня музики концертна програма «Українські візерунки»

01.10.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
6 Святковий концерт до Дня вчителя 04.10.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
7

9 жовтня - день художника. Виставка дитячих малюнків «Чарівні фарби»

09.10.2013 1 - 11 Бабаєва Н.І.
8

Свято «Золота господиня»

25.10.2013 2 – 4 Велігоря В.В.
9

Проект «Мистецькими стежками рідного краю»

12.11.2013 6-8 Велігоря В.В.
10

Презентація "Наш край у творах мистецтва"

13.11.2013 9-11 Велігоря В.В.
11

Проект "Зірки сучасного мистецтва"

11.12.2013 5 Велігоря В.В.
12

Конкурс «Пісня зими»

16.12.2013 1-4 Велігоря В.В.
13

Конкурс новорічних привітань

23.12.–27.12. 2013 5 – 11 Бабаєва Н.І.
14 Новорічні свята: · «Свято до дня Святого Миколая • «Мішок Діда Мороза» (новорічний ранок для учнів початкової школи); · «Новорічні дива» (святковий концерт) • «Упошуках Нового» року (вечір старшокласників) 16.12.2013 25.12.2013 27.12.2013 1-11 Бабаєва Н.І.
ІІ семестр
15 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 13.01.-27.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
16 Конкурс творів на тему ,, Життя – це мить , зумій його прожити “ 27.01.14 9 – 11 Велігоря В.В.
17 Підготовка шкільного конкурсу: «Талантами багата Україна» 21.02.14 1 – 8 Велігоря В.В.
18 До міжнародного дня рідної мови (21.02). Літературна вітальня «Земля народжує людину» 21.02.14 1 – 4 5 - 11 Велігоря В.В.
19 Конкурс «Містер і міс Весна» 03.03.2014 10-11 Велігоря В.В.
20 Святковий концерт до 8 Березня 07.03.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
21 Шевченківські свята 10.03 – 11.03.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
22 Конкурс-виставка писанок і вишиванок «Писанкове мереживо» До 30.04.2014 1 – 11 Колінько А.І.
23 Конкурс малюнків „Знайомтесь – це моя родина, частинка Батьківщини –України ”. 17.04.2014 1 – 4 Бабаєва Н.І., класні керівники
24 Конкурс вітальних листівок з Днем Перемоги. 07.05-08.05.2014 1 – 6 Велігоря В.В.
25 Святковий концерт до Дня Перемоги «Перемога, свята Перемога!» 08.05.2014 1-11 Велігоря В.В.
26 Конкурс на кращий твір до дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 06.05.2014 7-11 Велігоря В.В.
27 Виставка малюнків до Дня Матері «Матусині очі» 16.05.2014 1-4 Велігоря В.В.
28 Фоторепортаж «Знайомтеся – це наші матусі» 16.05.2014 5-8 Велігоря В.В.
29 Тематична година: «Найвищі цінності людини: сенс життя і щастя» 21.05.2014 7-9 Велігоря В.В.
30 Творча вітальня : «Ними пишається наш клас» 23.05.2014 5 – 11 Велігоря В.В.
31 Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо 13.01.-27.05.2014 1-11 Велігоря В.В.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення

1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

3.Національна самосвідомість:

— сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

— знання Конституції України, виконання норм закону;

— ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

— почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

— почуття свободи, людської і національної гідності;

— розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

— знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

— готовність до захисту національних інтересів України;

— толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Патріотичне виховання

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Конкурс дитячого малюнку на асфальті „Ми за мир на планеті Земля” до Міжнародного дня миру 13.09.2013 1 – 4 Бабаєва Н.І.
3 Організація походів, екскурсій 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
4 Проведення тематичних екскурсій у Залі бойової слави школи ,,Народ пам’ятає , народ славить ” (22.09- день Партизанської слави ). 20.09.2013 1 - 11 Бабаєва Н.І.
5 Виховні години „Партизанський подвиг у роки Великої Вітчизняної війни” 20.09.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
6 Поповнення новими матеріалами Зали бойової слави . Оформлення нових експозицій . Проведення зустрічей з ветеранами 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
7 До дня українського козацтва усні журнали, бесіди , інтелектуальні ігри , тематичні екскурсії ,,Козацтво , як втілення національно-етичного ідеалу “ 14.10. – 15.10.2013 1 - 11 Велігоря В.В.
8 Тиждень Пам'яті до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Уроки мужності: 1. «Україна в огні»; 2. «Серед братських могил в краю степовім …» 3. «Недописані сповіді, які опалила війна …» 21.10.-25.10.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
9 День української писемності 08.11.2013 1- 11 Бабаєва Н.І.
10 Тематичний вечір пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» 22.11.2013 8 – 11 Бабаєва Н.І.
11 Виставка літератури, присвяченої подіям 1932 – 1933 років на України; історії м.Харкова;Великій Вітчизняній війні; видатним діячам, героям України 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Андрійчук Н.М
12 Години спілкування , бесіди з тем:,, Символи моєї держави ” , ,,Конституція України – основний закон держави ”, «Кроки до незалежності» 29.11.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
13 Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України 06.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
14

Виставка малюнків «Вони захищають Батьківщину!»

06.12.2013 1 – 4 Бабаєва Н.І.
ІІ семестр
15

Години спілкування «День Соборності України»

20.01.2014 1-11 Велігоря В.В
16

Захист колективних творчих проектів «Яким я бачу майбутнє своєї держави?»

20.01.2014 9-10 Велігоря В.В.
17

Гра-експрес «Що ти знаєш про Україну?»

20.01.2014 1-4 Велігоря В.В.
18

День пам’яті Крут

27.01.2014 1-11 Велігоря В.В.
19

Декада військово-патріотичного виховання

13.02.-24.02.2014 1-11 Велігоря В.В.
20

«Це потрібно знати усім поколінням» (турнір знавців історії Великої Вітчизняної війни)

15.02.2014 8-10 Велігоря В.В.
21

Конкурс стройової пісні

21.02.2014 5-9 Велігоря В.В.
22

Виставка рефератів на військово-патріотичну тематику

22.02-24.02.2014 8-11 Велігоря В.В.
23

Проведення тематичних екскурсій у Залі бойової Слави

24.02.2014 1-4 Велігоря В.В.
24

Години спілкування «11 квітня – Всесвітній день визволення в’язнів концтаборів»

11.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
25

Заходи до Дня космонавтики

11.04.2014 1-11 Велігоря В.В.
26

Конференція «Велика Вітчизняна війна: історія країни, історія народу, історія сім’ї»

10.04.2014 10 Велігоря В.В.
27

Конкурс військової пісні «Кто сказал, что нету места песне на войне?»

07.05.2014 7-11 Велігоря В.В.
28

Тиждень «Пам’ять буде жити вічно!», присвячений річниці Великої Перемоги

05.05.-08.05.2014 1-11 Велігоря В.В.

Правове виховання та профілактична робота з учнями

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1

Година спілкування „Про необхідність дотримання внутрішньошкільного розпорядку“

02.09.- 05.09.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
2

Просвітницько -профілактичні заходи з питань попередження правопорушень

1 раз на місяць 01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
3

Профілактичні бесіди за участю представників ССД, ВКМСД з учнями

01.09.-30.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
4

Рейд „Урок”.

01.09.-30.12.2013 Велігоря В.В.
5

Психологічний практикум ,,Що означає відповідати за свої поступки ”

17.10.2013 7 - 9 Сушко В.В., шкільний психолог
6 Участь в районних дитячих конкурсах з правової тематики 01.09.-30.12.2013 9 – 11 Велігоря В.В.
7 Усний журнал ,,Захист прав дітей у нашій державі ” 06.11.2013 9 – 11 Велігоря В.В.
8 Міжнародний день прав людини: години спілкування 10.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
9 Тиждень правової освіти населення ,, На паралельних дорогах прав та обов’язків»: Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави» Години спілкування на правову тематику Брейн – ринг «Правознавець» Конкурс малюнків «Права дітей» 09.12 – 13.12.2013 1 – 11 Велігоря В.В.
10 Бесіди з попередження правопорушень перед канікулами 25.10.2013 27.12.2013 1-11 Велігоря В.В.
11 Відвідування музею міліції 01.09.-30.12.2013 8-11 Велігоря В.В.
ІІ семестр
1 Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі 13.01.-27.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
2 Година спілкування : «Як уберегтися від зла» («Щоб вміти себе захистити, треба знати свої права») 15.01.2014 1 - 11 Велігоря В.В.
4 Місячник правового виховання 01.02 – 28.02.2014 1 - 11 Велігоря В.В.
5 Перегляд документального фільму: «Діти вулиці» 12.03.2014 8 – 10 Велігоря В.В.
7 Години спілкування спрямовані на попередження торгівлі людьми: «Зупинка під назвою життя» 17.03.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
8 Круглий стіл «Як себе захистити» 10.04.2014 7 – 11 Велігоря В.В.
9 Бесіда: «Особливості відповідальності неповнолітніх» 17.04.2014 5 – 10 Велігоря В.В.
10 Гра «Знай свої права, дитино» 18.04.2014 2 - 4 Велігоря В.В.
11 Профілактичні бесіди за участю представників ССД, ВКМСД з учнями 13.01.-27.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.
15 Години спілкування: «Комп’ютерні клуби: користь чи небезпека» 07.05.2014 3 – 8 Велігоря В.В.
16 Дискусія «Як ви розумієте і співвідносите поняття «свобода» і «відповідальність»?» 13.05.2014 9 - 10 Велігоря В.В.
17 Бесіда: «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності» 21.05.2014 7 - 9 Велігоря В.В.
18 Бесіда «Не переступи межу» 27.05.2014 1 – 11 Велігоря В.В.

Розвиток учнівського самоврядування. Робота з активом дитячо-юнацької організації «МАЛьВА»

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1 Проведення виборів лідерів дитячої шкільної організації (ДЮО) «МАЛьВА» 02.09.2013 5 - 11 Бабаєва Н.І.
2 Учнівська конференція “Проектуємо своє майбутнє ” (ДЮО “Мальва”). Затвердження плану роботи центрів ДЮО “Мальва” 02.09.2013 5 - 11 Бабаєва Н.І.
3 Вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах. 02.09 – 06.09.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
4 Доброчинна акція “Наша школа рідний дім - ми всі дружні діти в нім” (збір шкільного приладдя та іграшок для учнів з малозабезпечених родин). До 24.09.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
5 Рейди „Зовнішній вигляд учнів”. Висвітлення результатів рейдів . 01.09.-30.12.2013 1-11 Бабаєва Н.І.
6 Виставка-конкурс класних літописів «Знайомтесь, наш клас – це просто клас!» 27.09.2013 1 - 11 Бабаєва Н.І.
7

Конкурс - огляд класних куточків

09.10 – 10.10.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
8

Засідання ради ДЮО «МАЛьВА»

Щосереди, 01.09.-30.12.2013 5 – 11 Бабаєва Н.І.
9

Участь у проведенні виховних заходів, акцій

01.09.-30.12.2013 1 – 11 Бабаєва Н.І.
10

Звітні збори щодо стану відвідування уроків та проведеної роботи членами ДЮО «МАЛьВА»

01.09.-30.12.2013 5 – 11 Бабаєва Н.І.
11 Проведення конкурсу: «Структура класного об’єднання» (вибір найкращої моделі учнівського самоврядування у класах) 11.11.2013 5– 11 Бабаєва Н.І.
12

Підготовка Новорічних свят для учнів 1-4 класів.

10.12 – 25.12. 2013 5 – 11 Бабаєва Н.І.
13 Підведення підсумків роботи класних колективів протягом І семестру. Рейтинг класних колективів. 27.12.2013 1 - 11 Бабаєва Н.І.
ІІ семестр
14 Акція «Подаруй книзі друге життя» 20.01.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
15 Навчання шкільного активу «Відповідальність чергових по школі» 03.02.2014 6-10 Бабаєва Н.І.
16 Засідання ДЮО «МАЛьВА» «Весняні свята» 17.02.2014 5-11 Бабаєва Н.І.
17 Засідання за темою «Підготовка до акції «Ветеран живе поруч» 17.03.2014 5-11 Бабаєва Н.І.
18 Організація «круглого столу» за теемами: - «Підлітки мають право знати свої права»; - «Законодавство, яке тебе захищає»; - «Права підлітків на охорону здоров’я» 12.02.2014 19.03.2014 07.04.2014 5-11 Бабаєва Н.І.
19 Підведення підсумків операції «Зовнішній вигляд» 21.03.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
20 Випуск стіннівки зі святом Весни 05.03.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
21 Привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни 05.05.-08.05.2014 1-11 Бабаєва Н.І.
22 Підведення підсумків роботи класних колективів 26.05.2014 1-11 Бабаєва Н.І.

Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів

(розроблені на виконання рішення IV сесії VI скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки» в межах реалізації Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року»)
№ з/п Зміст заходів Термін проведення Відповідальні виконавці Відмітка про виконання
1. Опрацьовувати нормативно-правову базу з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В., заступник директора з НВР
2. Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами, службами у справах дітей та медичними установами з метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
3. Розробити тематику та забезпечити проведення Тижнів, Місячників, Декад правових знань, тематичних уроків права із залученням працівників правоохоронних органів з метою недопущення втягнення неповнолітніх в злочинну або іншу антигромадську діяльність 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
4. Внести до планів спільних дій з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо запобігання та профілактики злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх До 20.12.2013 Велігоря В.В.
5. Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин Щоквартально Велігоря В.В.
6. Організувати роботу в закладі Ради профілактики правопорушень 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
7. Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин їх вчинення учнями та кількості учнів, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та відділі кримінальної міліції у справах дітей Щоквартально Велігоря В.В.
8. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
9. Здійснювати моніторинг стану дотримання прав дітей та належних умов їх утримання Щоквартально Велігоря В.В.
10. Розмістити інформацію про роботу телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї До 31.08.2013 Велігоря В.В.
11. Забезпечити участь у семінарах для педагогічних працівників, які організують роботу з питань профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
12. Проводити профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
13. Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах чи які бродяжать, жебракують 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
14. Здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
15. Розробити рекомендацій для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків До 05.02.2014 Велігоря В.В.
16. Брати участь у проведенні спільно з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей профілактичних рейдів «Урок» 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
17. Організувати інформаційно-пропагандистські та тематичні акції, конкурси, виховні заходи з питань профілактики правопорушень серед школярів, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
18. Проводити індивідуальні психолого-педагогічні консультацій для дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, схильні до скоєння правопорушень 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
19. Залучати дітей девіантної поведінки, дітей, які вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні речовини, до участі у виховних заходах різних рівнів 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
20. Охопити дітей, які скоїли злочини чи правопорушення, вживають алкогольні напої чи наркотичні, психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, гуртковою роботою та позашкільною освітою Щорічно До 15.09.2013 Навчальні заклади району
21. Охопити дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, відпочинком у таборах з денним перебуванням, що функціонуватимуть на базі навчального закладу До 15.06.2014 Велігоря В.В.
22. Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
23. Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
24. Залучати органи учнівського самоврядування до підготовки та проведення лекцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань протидії злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної моралі 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
25. Використовувати в роботі відеофільми, фотоматеріали для підвищення ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та негативним проявам в учнівському середовищі 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
26. Організувати відвідування дітьми, особливо тими, які знаходяться на профілактичних обліках територіальних органів внутрішніх справ, Курязької виховної колонії, а також музеїв та художніх виставок, що ознайомлюють з історичною спадщиною України 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
27. Оновити куточок правового виховання з висвітлення проблем держави і права, з роз'ясненням чинного законодавства та практики його застосування До 31.08.2013 Велігоря В.В.
28. Залучати учнів до участі у шкільних та районних етапів олімпіад з правознавства, заохочувати учнів, які є активними учасниками ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.
29. Організувати роботу „Правових лекторіїв" для учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити зустрічі представників правоохоронних органів з батьківською громадськістю. До 01.09.2012 Велігоря В.В.
30 Продовжити роботу шкільних гуртків «Юний правознавець», «Молодь проти наркоманії та СНІДу» 01.09.2012 – 31.05.2013 Велігоря В.В.

Організація спільної діяльності сім'ї та школи. Родинне виховання

№ з/п Зміст Дата проведення Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Зустріч класних керівників з батьками. Обговорення питань готовності школярів до нового навчального року. Серпень 2013 Адміністрація школи
2 Свято Першого дзвоника 01.09.13 Велігоря В.В., заступник директора з НВР
3 Обрання батьківських комітетів в класах, делегування від класів представників до ради школи. Вересень 2013 Класні керівники
4 Обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту Вересень 2013 Січень 2014 Класні керівники
5 Проведення батьківських зборів 2 рази на семестр Адміністрація школи, класні керівники
6 Робота батьківського лекторію з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей, ознайомлення із законодавчими документами Вересень 2013 Грудень 2013 Березень 2014 Травень 2014 Адміністрація школи
7 Зустріч батьків із представниками ССД, ВКМСД, ШВД № 2 тощо Упродовж навчального року Велігоря В.В., заступник директора з НВР
8 Участь батьків у проведенні Тижня фізкультури та спорту 08.09.2013 Класні керівники, вчителі фізичної культури
9 День відкритих дверей для батьків: · виставка дитячих робіт; · концерт 21.10.13 Велігоря В.В., заступник директора з НВР, класні керівники
10 Збори батьків майбутніх першокласників 21.10.2013 Адміністрація школи, вчителі початкових класів
11 Залучення батьків до участі у Малій шкільній олімпіаді Жовтень – грудень 2013 Класні керівники, вчителі фізичної культури
12 Консультації шкільного практичного психолога для батьків Упродовж навчального року Сушко В.В., практичний психолог
13 Робота з соціально незахищеними сім’ями, з сім’ями, які опинилися в скрутних життєвих обставинах Упродовж навчального року Велігоря В.В., заступник директора з НВР, Сушко В.В., соціальний педагог, класні керівники
14 Робота шкільного практичного психолога та соціального педагога з сім’ями , що опинилися в скрутних життєвих обставинах Упродовж навчального року Сушко В.В.; соціальний педагог
15 Консультації щодо працевлаштування Щовівторка протягом року Велігоря В.В., Токаренко Н.І., заступник директора з НВР
16 Новорічний святковий концерт 26.12.13 Бабаєва Н.І., педагог-організатор
17 Святкові заходи до 8 Березня 07.03.2014 Бабаєва Н.І., педагог-організатор, класні керівники
18

День творчості дітей і батьків. Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва .

16.03.14 Бабаєва Н.І. педагог-організатор
19 Участь батьків у спортивно-оздоровчих заходах до Дня здоров’я 06.04.2014 Класні керівники, вчителі фізичної культури
20

Залучення батьківської громадськості до урочистостей з нагоди річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

08.05.2014 Адміністрація школи, класні керівники, Бабаєва Н.І.
21 Всесвітній день родини: конкурс малюнків «Моя родина»; виставка «Пам’ятки моєї родини»; фотоконкурс «Сімейні радощі»; конкурс творів «Історія мого роду»; концерт «Родинні вечорниці» 11.05.14 Велігоря В.В., заступник директора з НВР
22 Організація оздоровлення дітей влітку 2014 року Квітень-травень 2014 Класні керівники
23 Участь батьків у святкових заходах з нагоди закінчення школи Травень 2014 Велігоря В.В., заступник директора з НВР, класні керівники 9 та 11 класів
24 Загальношкільна батьківська конференція «Підсумки навчального року» Червень 2014 Директор школи Токаренко Т.О.

Тематика класних батьківських зборів

Клас Дата проведення Тематика батьківських зборів Відмітка про виконання
1 – А 1 - Б Вересень 2013 р. Поради батькам першокласників. Адаптація дитини до школи. Анкетування батьків. Вибори батьківського комітету класу. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Листопад 2013 р. Вплив телевізора та комп’ютера на дитину. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Лютий 2014 р. Емоції позитивні та негативні. Запобігання жорстокому поводженню з дітьми. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
Квітень 2014 р. Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей. Організація навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
2 – А 2 - Б Вересень 2013 р. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.
Лютий 2014 р. Трудове та екологічне виховання дитини в сім'ї. Обов'язки дитини в сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Діти і комп’ютер. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
3 – А 3 - Б Вересень 2013 р. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров'я молодших школярів. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Вплив сім’ї на успішне навчання Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Виховання чуйності і доброти. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
4 – А 4 - Б Вересень 2013 р. Заохочення і покарання дитини в сім’ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Правове виховання дітей у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Виховання у дітей інтересу до книги. Закінчення 2011-2012 навчального року. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків з умовами проведення державної підсумкової атестації. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
5 – А 5 - Б Вересень 2013 р. Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з переходом від початкової до середньої школи. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР
Листопад 2013 р. Бесіда з батьками на правову тематику: «Закон – захист прав дітей » Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Конфліктні ситуації, як їх попередити. Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
6 – А 6 - Б Вересень 2013 р. Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Правове виховання дітей у сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Попередження негативних звичок у дітей. Позитивний вплив батьківського прикладу. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
7 – А 7 - Б Вересень 2013 р. Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве виховання підлітків. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Профілактика шкідливих звичок. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Виховання у дітей любові до рідного краю Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Проблемні питання виховання дитини середнього шкільного віку. Діти і закон. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
8 – А 8 - Б Вересень 2013 р. Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.
Листопад 2013 р. Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Закон – захист прав дітей. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
9 – А 9 - Б Вересень 2013 р. Підліток: проблеми виховання дітей в сім'ї. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності. Організація харчування в школі, в сім'ї. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Правова відповідальність батьків і неповнолітніх. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків умовами проведення державної підсумкової атестації. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
10- А Вересень 2013 р. Моральний клімат у сім'ї, методика вирішення конфліктних ситуацій у сім'ї. Анкетування батьків. Запобігання травматизму та правопорушень в школі та в позаурочний час
Листопад 2013 р. Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному Самовизначенні. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та іншими дорослими. Причини правопорушень серед підлітків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
11 – А 11 - Б Вересень 2013 р. Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Листопад 2013 р. Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Лютий 2014 р. Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху
Квітень 2014 р. Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків умовами проведення державної підсумкової атестації.

Кiлькiсть переглядiв: 73