/Files/images/2017-2018/prozorst_zakladu/Прозорість.jpg

Статут закладу освіти


Відомості про наявність ліцензції на провадження освітньої діяльності


Структура та органи управління закладу


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Територія обсуговування, закріплена за закладом освіти його засновником


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у навчальному закладі


Мова освітнього процесу


Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення


Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність закладу освіти


Правила прийому до закладу освіти


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


Кошторис
Харківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 140 Харківської міської ради


Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (відповідно до нормативно-правової бази)


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 382