В рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» 20.09.16 та 21.09.16 проведене заняття з учнями 7 класів за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» за темою «Грані особистості».

Мета: ознайомити учнів зі структурою особистості, навчити їх аналізувати особистісні якості, формувати думку про важливість виявлення власної індивідуальності.

Завдання:
ознайомити підлітків із поняттям «особистість», її основними складовими;
допомогти їм визначити характеристики власної особистості.

Ключові слова: особистість, індивід, індивідуальність, інтереси, характер, самовизначення.

Матеріали та обладнання: фотознімок чи малюнок із зображенням людини, розгортка тригранної піраміди для кожного учня, ножиці, паперові контури футболок, фломастери, скотч.

ПЛАН

1. Мозковий штурм (5 хв.).

2. Інформаційне повідомлення (5 хв.).

3. Творча майстерня «Піраміда індивідуальності» (10 хв.).

4. Бесіда «Індивідуальність та особистість людини» (7 хв.).

5. Творче завдання «Футболка» (15 хв.). 6. Підбиття підсумків (3 хв.).

6. Підбиття підсумків (3 хв.).

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Мозковий штурм (5 хв.)

Педагог демонструє учням фотографію чи малюнок, на якому зображена лю-дина (чоловік або жінка) під час виконання певної роботи, й запитує учнів, якими словами можна охарактеризувати того, хто зображений.

Серед відповідей учнів можуть бути: людина, жінка або чоловік, мама, тато, назва певної професії тощо. Проте важливо, щоб учні самостійно чи за допо- могою педагога сказали, що на малюнку зображено індивіда чи особистість.

Інформаційне повідомлення (5 хв.)

Педагог розповідає учням про характеристики індивіда та особистості.

Творча майстерня «Піраміда індивідуальності» (10 хв.)

Педагог наголошує, що в житті серед безлічі різноманітних предметів та явищ є такі, які більш за все привертають нашу увагу, викликають інтерес – бажання детальніше зрозуміти й пізнати окремі об’єкти чи види діяльності. Роль інтересів полягає в тому, що вони стимулюють особистість до діяльності у певному напрямі, змушують її шукати шляхів, засобів задоволення певних потреб.

Педагог роздає учням розгортки тригранної піраміди і пропонує їм подумати, що їх найбільше цікавить, тобто визначити свої пріоритетні інтереси та упо- добання, і в формі певного малюнка зобразити їх на кожній грані піраміди.

Після завершення роботи педагог пропонує учням зігнути розкладку піраміди на гранях, поставити готову піраміду на парту, уважно розглянути її та порівняти з пірамідами своїх однокласників. Якщо однакових пірамід не виявиться, він запитує в учнів, про що це може свідчити.

Педагог пропонує учням подумати, як вони розуміють слова «неповторна кожна людина». Після обговорення педагог підкреслює, що у роздумах учнів звучало слово «індивідуальність», і пропонує детальніше поговорити про це.

Бесіда «Індивідуальність та особистість людини» (7 хв.)

Педагог проводить бесіду, використовуючи запитання:

1. У чому може виражатися індивідуальність людини?

2. Чи можна стверджувати, що особистість неможлива без індивідуальності? Чому?

3. Як ви найчастіше виявляєте свою індивідуальність?

4. Чому для вас важливо проявляти свою індивідуальність, що це вам дає?

Педагог доповнює думки учнів .

Під час бесіди важливо підвести учнів до розуміння того, що не можна зводити прояви індивідуальності лише до особливостей зовнішності, манери говорити й одягатися. Дуже важливе місце в характеристиці індивідуальності людини належить її переконанням, інтересам, умінням тощо.

Творче завдання «Футболка» (15 хв.)

Педагог звертає увагу учнів на те, що популярною в молоді формою одягу є футболка. Підлітки носять футболки з портретами та прізвищами своїх куми- рів, логотипами відомих фірм. Потім педагог роздає учням паперові контури футболок і пропонує кожному створити дизайн власної футболки, яка була би своєрідною саморекламою господаря і підкреслювала його індивідуальність.

Варто наголосити учням, що зараз не проводиться конкурс на кращий ескіз, тому кожен працює, як уміє. Якщо окремі учні будуть категорично відмовлятися малювати, можна запропонувати їм придумати напис до своєї футболки.

Запитання для обговорення:

v Чи сподобалася вам ця робота?

v Які труднощі у вас виникали у процесі створення дизайну футболки?

v Як ви обирали варіанти дизайну, щоб підкреслити в ньому вашу індивідуальність? Завершальним етапом вправи є презентація ескізів футболок учнями.

Цьому етапу роботи слід приділити особливу увагу. Бажано, щоб усі учні коротко презентували свої футболки. По закінченні обговорення варто наклеїти ескізи футболок на стіну чи дошку й ще раз звернути увагу на те, що немає подібних футболок. Можуть бути схожі ідеї, але засоби втілення цих ідей у кожного свої. Тобто, це ще раз свідчить про те, що у людей є багато спільного, але, як особистості, вони по-різному про- являють свою індивідуальність.

Підбиття підсумків (3 хв.)

Педагог звертає увагу учнів на зроблені ними піраміди, які наочно демонструють поняття «багатогранність особистості». Перед кожним – піраміда їхньої особистості, яка є неповторною. Кожна особистість має свій прояв індивідуальності, про що свідчать різні зображення на уявних футболках. Педагог пропонує показати піраміду своєї особистості та зображення на фут- болці друзям та батькам; запитати в них, яких, на їхню думку, ознак особистості та проявів індивідуальності не вистачає; проаналізувати, чи збіглися за змістом доповнення друзів та батьків, чим обумовлені відмінності в їхніх висловлюваннях.

Кiлькiсть переглядiв: 192