Аналіз роботи щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у 2012/2013 навчальному році

У 2012/2013 навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. Для цього були створені програми, плани заходів на їх рішення, а саме: «Система превентивного виховання», «План заходів профілактично-пізнавального характеру щодо запобігання поширенню серед дітей тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму», «План заходів щодо профілактики дитячого травматизму серед школярів», «План роботи школи щодо попередження суїцидальної поведінки підлітків», «План шкільних заходів на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, СНІДу на 2009-2013 роки» та «Комплексні заходи щодо профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності»

Правоформуюча інформаційна робота педколектива у поточному навчальному році проводилася згідно з Планом спільних заходів ХЗОШ №140, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради зі службою у справах дітей Московського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, відділом кримінальної міліції Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Московського району міста Харкова, Харківським міським ШВД № 2, наркологічним кабінетом Московського району з попередження правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в закладах освіти з учнями та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії та СНІД на 2013 і 2014роки.

Відповідно до вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, програм правової освіти населення, здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:

розгляд даного питання на нарадах при директорові, засіданні методичного об’єднання класних керівників;

- виявлення та облік сімей, які опинилися в складному становищі;

- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години, тренінги);

- з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом, проведення рейдів;

- співпраця школи з державними закладами;

- робота батьківського всеобучу за такими напрямками: права і обов'язки, профілактика насилля в сім'ї, ведення здорового способу життя;

- реалізація таких програм: «Школа проти СНІДу», «Корисні звички», «Запобігання торгівлі людьми».

До плану заходів з правового виховання учнів на 2012/2013 входили такі заходи:

- реалізація Комплексної програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності на 2011-2015 роки;

- організація зустрічей з представниками ССД, ВКМСД;

- правова освіта на базі школи;

- співпраця з громадськими організаціями;

- проведення місячників, тижнів правових знань (у вересні 2013 року проведено на виховних годинах Єдиний урок «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» з використанням «Методичних рекомендацій ВКМСД, які можна використовувати для підготовки виступів з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх та попередження втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» (розміщені на сайті районного управління освіти в розділі «Виховна робота» - «Правова освіти та виховання» - «Методичні матеріали»); з 05.11.2012 по 09.11.2012 проведено «Тиждень протидії торгівлі людьми», в межах якого організовано перегляд та обговорення навчальних фільмів: «Станція призначення - Життя» для учнів 9-х класів, «Небезпечна гра» для учнів 11-х класів, просвітницькі тренінги «Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми» з учнями 9-11 класів; вхідне та вихідне анкетування щодо обізнаності старшокласників (11-ті класи) за цією темою; з 25 листопада по 10 грудня 2012 року проведено Урок протидії насильства в сім’ї, відповідну інформацію розміщено на сайті районного управління освіти.З 10 по 14 грудня пройшли заходи в рамках Всеукраїнського тижня права:10 грудня 2012 року проведено Всеукраїнський урок «Права людини»);

- участь у Програмі щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на 2011-2016 роки;

- участь у Програмі «Стоп насильству!» до 2015 року, відповідно до якої передбачені такі заходи: конференції «Виховання дітей у сучасній сім'ї», «Суїцидальна поведінка підлітків»; відеолекторії; акція «16 днів без насилля»; тренінгові заняття; тематичний фільм для батьків «Життєві навички - ефективний метод профілактики проблемних підлітків»; Дні відкритих дверей.

У школі діє гурток «Юний правознавець». План гуртка містить такі заходи:

- спільні заходи з працівниками юстиції;

- виставка юридичної літератури;

- проведення конкурсу кросвордів;

- перегляд тематичних фільмів;

- анкетування «Молодь і протиправна поведінка»;

- заняття з конституційного права;

- обговорення статей на правову тематику;

- поширення правових знань учнів.

У загальноосвітньому навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2012/2013 н.р., проведено 11 засідань (протоколи зберігаються у номенклатурній папці 05-09)

Станом на 24.05.2013 року на внутрішньошкільному обліку знаходиться 2 учні девіантної поведінки .

Наказами по ЗНЗ (від 28.11.2012 № 232, від 25.01.2013 № 15) за учнями, які потребують особливої уваги у вихованні, закріплено громадського вихователя Чуприну Г.В., вчителя математики, класного керівника 9-Б класу.

Діти девіантної поведінки, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, залучаються до гурткової роботи як у закладі освіти, так і в позашкільних установах. Так, станом на 24.05.2013 гуртковою роботою охоплено 2 учня девіантної поведінки ( 100%), з них позашкільною освітою - 2 школярів (100 %).

Аналіз показує, що учні девіантної поведінки, які стоять на обліку у закладі освіти - це діти старшого шкільного віку.

Практичним психологом та соціальним педагогом проводилася корекційна робота з учнями девіантної поведінки, які стоять на внутрішньошкільному обліку. За отриманими результатами проведена профорієнтаційна консультативна робота з метою подальшого професійного самовизначення учнів.

Протягом року здійснювалася постійна взаємодія з учнями, які знаходяться на внутрішньо шкільному обліку, надавалась психологічна підтримка, проводилось індивідуальне консультування за виникаючими питаннями, в співбесідах розглядалися питання щодо підняття мотивації навчальної діяльності та її значення у подальшому житті, формування особистої відповідальності за свої вчинки та своє здоров я.

Особлива увага приділялась формуванню здорової життєвої позиції, профілактики залежностей. Проведена вправа та обговорення «Колесо залежностей», що сприяло формуванню особистої відповідальності хлопця за свої вчинки та свою життєву позицію стосовно свого здоров я. Проведена співбесіда «Твоє майбутнє у твоїх руках», під час якої обговорювалися питання профілактики залежностей, виявлялися прагнення та домагання дитини, співвідносилися бажання та можливості хлопця.

Проводилась робота щодо формування здорової життєвої позиції, профілактики залежностей. Проведена вправа та обговорення «Колесо залежностей», що сприяло формуванню особистої відповідальності дівчини за свої вчинки та свою життєву позицію стосовно свого здоровʼя.

Особлива увага приділялась формуванню позитивної самооцінки, самопізнанню та самовдосконаленню. Проведена вправа, аналіз та обговорення «Хто я», під час якої виявлялися прагнення та домагання дитини, співвідносилися бажання та можливості дівчини, виявлялися перспективи подальшого розвитку особистості.

У травні 2013 року проведено взаємозвірку даних щодо учнів,які скоїли злочини та правопорушення; які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей; які стоять обліку в службі у справах дітей. Учнів закладу на обліку немає.

Здійснено аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин (на підставі відповідних листів обласного наркологічного диспансеру). На обліку в районному наркологічному кабінеті учнів школи немає.

До ЗНЗ упродовж 2012/2013 навчального року не надходила інформація про скоєння злочинів чи правопорушень учнями.

Станом на 20.05.2013 року на обліку в загальноосвітньому навчальному закладі родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, немає. На обліку в ССД родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, немає (20.05.2012 – 1, 20.05.2011 -1).

Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, бродяжать, жебракують, щодня аналізується стан відвідування учнями навчального закладу. Так, упродовж 2012/2013 навчального року не було учнів, які не навчалися без поважних причин.

Упродовж 2012/2013 навчального року здійснювалася спільна робота закладу освіти з ССД, ВКМСД, правоохоронними органами, вищими навчальними закладами з питань правової освіти населення. Проведено 3 заходів за участю фахівців ССД, 4 – за участю начальника та оперуповноважених ВКМСД, 4 - інших представників правоохоронних органів. Представники ССД, ВКМСД, інших правоохоронних органів залучалися до роботи з батьківською громадськістю: брали участь у батьківських зборах, роботі батьківських лекторіїв правових знань, засіданнях Рад профілактики правопорушень. В листопаді-грудні 2012 року проведено анкетування учнів, батьків, вчителів з метою визначення ефективності співпраці підрозділів ВКМСД з навчальними закладами.

Декілька років поспіль залишається проблемним питання щодо взаємодії навчального закладу з дільничним інспектором міліції: працівники цього підрозділу міліції іноді присутні на під час проведення масових шкільних заходів, але індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки не проводилася.

Разом з тим, налагоджено співробітництво закладу освіти з вищими навчальними закладами правової спрямованості, а саме: Національною юридичною академією, Університетом внутрішніх справ, Національним педагогічним університетом, Національною Українською академією, запрошуються їх співробітники як фахівці до участі в правоосвітницькій роботі, організуються тематичні екскурсії. Організовано відвідування учнями музею історії Харківської міліції.

На виконання листа КВНЗ «ХАНО» від 27.02.13 №296 «Про заходи щодо відзначення Року дільничного інспектора міліції» в школі проведено години спілкування «Професія дільничного інспектора» у березні 2013, учні 5-11класів написали диктанти з даної теми.

Питання правової освіти населення, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських зборів. У школі працює батьківський лекторій правових знань. Проведено 4 засідання лекторію на тему «Попередження виникнення девіації та протиправної поведінки у дітей і підлітків» упродовж 2012/2013 навчального року.

Незважаючи на певні позитивні зрушення, наявний стан правопорушень серед неповнолітніх вимагає продовження відповідної цілеспрямованої системної роботи серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 677