МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ
ГЕОГРАФІЇ, ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА

Методична проблема шкільного методичного об'єднання вчителів історії, географії, правознавства, економіки:

"Модернізація навчально-виховного процесу з метою підвищення
навчально-пізнавальної, соціальної, комунікативної компетенцій
учнів на уроках історії, географії, природознавства, економіки та права."

У новому навчальному році підходи щодо вивчення історії, географії, природознавства, економіки та права добиратимуться таким чином, щоб стимулювати учнів до вироблення умінь практично застосовувати здобуті знання, а у зміст навчального матеріалу вкладатиметься національний аспект.

Мета методичної роботи:

продовжити ознайомлення зі шляхами впровадження нових освітніх технологій з метою сприяння комунікативної спрямованості уроків та зростанню компетентності учнів.

Пріоритетні напрямки і завдання методичної роботи:

1. Реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання.

2. Реалізація діючих комплексних цільових програм.

3. Впровадження інноваційних технологій навчання як засобу реалізації диференційованого навчання та умови самореалізації учнів.

4. Комунікативне спрямування навчання.

5. Цілеспрямована спільна робота МО і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з географії, історії, природознавства, економіки та права.

6. Сприяння професійному росту вчителів. Підвищення наукового та кваліфікаційного рівня вчителів.

7. Підготовка і проведення шкільних конкурсів і олімпіад, більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня.

8. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.

9. Удосконалення форм роботи зі здібними та обдарованими учнями, залучаючи до співпраці з МАН більше старшокласників. Приділяти особливу увагу творчості учнів.

10. За програмою педагогічної взаємодії учня й учителя розробити систему заходів з учнями, які мають початковий рівень навчання.

11. Глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі І - ІІІ ступенів, адаптації учнів у школі, перехід на новий зміст навчання учнів 5-х класів.

12. Розвиток геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об'єктами.

13. Заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

14. Вироблення в учнів умінь доречно використовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях.

15. Формування національної свідомості учнів, виховання в молоді поваги до спадщини рідного краю на основі краєзнавчого підходу, усвідомлення цілісного образу свого рідного краю.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

засідання МО, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, методичні ігри, лекції, практичні засідання, взаємовідвідування, аналіз та самоаналіз уроків та виховних заходів, обговорення новинок методичної та наукової літератури, театру і підготовка шкільних свят та інших виховних заходів.

/Files/images/123/1/1/география.jpg

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

/Files/photogallery/7007/140s_vu_Буряк Ю.Л._клр_уаг.JPGБуряк Юлія Леонідівна

голова методичного обєднання,

вчитель географії та економіки.

Педагогічний стаж - 15 років.

Методична тема: "Краєзнавча робота в школі як процес формування національної свідомості учнів, виховання в молоді поваги до спадщини рідного краю"
/Files/images/123/1/1/Стрелка.jpg
/Files/photogallery/7007/140s_vu_Визирякина О.М._уис.JPGВизирякіна Ольга Михайлівна

вчитель історії.

Педагогічний стаж - 35 років.

Методична тема: "Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках історії, філософії, етики"

Переглянути сторінку вчителя
/Files/photogallery/7007/140s_vu_Мянд О.В._уис.JPGМянд Олександр Вадимович

вчитель історії та правознавства.

Педагогічний стаж - 23 роки.

Методична тема: "Організація самостійної роботи учнів на уроках історії, правознавства"
Шумейко Олена Григорівна

вчитель географії, природознавства

Педагогічний стаж - 15 років.

Методична тема: "Дидактичні можливості опорних схем для вдосконалення навчання шкільних курсів географії"
Кiлькiсть переглядiв: 806