/Files/images/Metod_obednannya_2010/Троцька.jpg

/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/С классом.gif

ДРУКОВАНІ РОБОТИ

Науково-методичний журнал "Інформатика в школі", №12 (48), грудень 2012 р.

Троцька М.В. Visual Basic for Application y Microsoft Office Excel. Практичні роботи.
Науково-методичний журнал "Інформатика в школі", №11 (47), листопад 2012 р.

Троцька М.В. Visual Basic for Application y Microsoft Office Excel. Практичні роботи.
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/грамоты0001.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/грамоты0002.jpg
Методичні рекомендації для вчителів математики загальноосвітніх шкіл та студентів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика". Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (Протокол № 6 від 20.05.08)Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка", який входить до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 08.09.1999 року)
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/книги0002.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/книги0003.jpg
Збірник науково-методичних праць вчителів Харківського ліцею будівництва та архітектури Харківської обласної радиЗбірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема", проведеної на факультеті фізики, математики та інформатики Херсонського днржавного університету 24-25 квітня 2008 року.
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/книги.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/книги0001.jpg

ІНШІ ЗДОБУТКИ

/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/дипломы0003.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/дипломы0002.jpg
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/дипломы0001.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/Грамоты Экософт0002.jpg
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/Грамоты Экософт0003.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/Грамоты Экософт0001.jpg
/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/грамоты0003.jpg/Files/images/Metod_obednannya_2010/Trotskaya/Trotska.jpg

.

Кiлькiсть переглядiв: 34