Результати моніторингу якості освіти

/Files/images/2018-2019/rezultati_zno_2018/Слайд1.JPG Презентація "Про результати участі випускників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 140 у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року"


Узагальнені кількісні показники ДПА на атестат про повну загальну середню освіту у 2018 році
Рік № з/п Предмет Кількість учнів 11 (12)-х класів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники з урахуванням олімпіад, МАН)
Початковий % Середній % Достатній % Високий %
2017/2018 1 Математика 22 1 4,5 5 22,7 2 9,1 14 63,6
2 Українська мова і література 30 0 0 8 26,7 12 40,0 10 33,3
3 Іноземна мова (англійська) 9 1 11,1 1 11,1 3 33,3 4 44,4
4 Біологія 9 0 0 5 55,6 3 33,3 1 11,1
5 Історія України 13 0 0 8 61,5 2 15,4 3 23,1
6 Географія 4 0 0 2 50 1 25 1 25
7 Фізика 2 0 0 0 0 1 50 1 50
8 Хімія 1 0 0 0 0 0 0 1 100

Порівняльний аналіз річних балів
та балів ДПА/ЗНО учнів 11-А класу

Предмет Кількість учнів, які отримали бали річного оцінювання Кількість учнів, які склали ЗНО
П С % Д % В % Всього учнів П % С % Д % В % Всього учнів
Математика 0 6 27,3 5 22,7 11 50 22 1 4,5 5 22,7 2 9,1 14 63,6 22
Українська мова і література 0 7 23,3 14 46,7 9 30 30 0 0 8 26,7 12 40,0 10 33,3 30
Іноземна мова (англійська) 0 1 11,1 4 44,4 4 44,4 9 1 11,1 1 11,1 3 33,3 4 44,4 9
Біологія 0 5 55,6 2 22,2 2 22,2 9 0 0 5 55,6 3 33,3 1 11,1 9
Історія України 0 6 46,2 4 30,8 3 23,1 13 0 0 8 61,5 2 15,4 3 23,1 13
Географія 0 0 0 3 75 1 25 4 0 0 2 50 1 25 1 25 4
Фізика 0 0 0 1 50 1 50 2 0 0 0 0 1 50 1 50 2
Хімія 0 0 0 0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0 1 100 1

За результатами порівняльного аналізу річних балів та балів ДПА/ЗНО учнів 11-А класу можна зробити висновок, що в основному результати річного оцінювання відповідають результатам ЗНО, що є підтвердженням об’єктивності оцінювання. Разом з тим два учні 11-х класів склали ДПА/ЗНО математики, іноземної мови (англійської) на початковому рівні.

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів пройшла у вигляді контрольних робіт з української мови і математики відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 № 185 «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році».

Порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 4-х класів за курс базової початкової освіти

Рік Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бали середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
2015/ 2016 1 Українська мова 55 54 0 5 31 18
2 Літературне читання 55 54 0 4 23 27
3 Математика 55 54 0 8 21 25
2016/ 2017 1 Українська мова 51 51 0 11 23 17
2 Літературне читання 51 51 0 14 15 22
3 Математика 51 51 0 9 11 31
2017/ 2018 1 Українська мова 60 60 0 8 23 29
2 Математика 60 60 0 12 21 27
Кiлькiсть переглядiв: 136