Завдання для дистанційного навчання під час карантину

9 – А клас
Предмет Тема заняття Завдання для опрацювання
Алгебра Розв’язування вправ Ст.126 №9,12,20.
Математичне моделювання П.17 прочитати, №503 (усно).
Геометрія Подібність фігур. Площі подібних фігур П.14.2 прочитати, вивчити теорему, задача ст.143 (усно), №491.
Українська мова Тире у безсполучниковому складному реченні. Стор.208 впр.266,269(письм.)
Українська література Т.Шевченко. Балади «Причинна», «Лілея» Ідейно-художній аналіз балад. Вивч уривок із балади «Причинна»(«Реве та стогне Дніпр широкий…»).
Російська мова Бессоюзные сложные предложения. П.42 упр. 291(усно), 290(письм.)
ХіміяПоняття про полімери на прикладі поліетилену Застосування поліетилену. Використання вуглеводнівПараграф 25 с 147 завдання 2,3 письмово
Фізика Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями Читати параграфи 30, 31. Інформацію з параграфа 30 виписати в дві колонки: назва розряду , де і як його використовують
Розв’язання задач Прочитати сторінки 124-128, виконати тести 1-6, сторінка 129
Англійська мова Стиль життя підлітків Ст. 38-39, заповнити бланк «Особиста інформація»
Біологія Розвиток статевих клітин Прочитати параграф 54
Запліднення Прочитати параграф 56
Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи Прочитати параграф 55
Інформатика Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Прочитати пункти 5.5,5.6
Географія
9 – Б клас
Предмет Тема заняття Завдання для опрацювання
Алгебра Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь Розглянути зразки в пункті 16, розв’язати задачі 425, 429(на середньому і достатньому рівнях) або 430, 432 ( на високому)
Розв’язування типових вправ Повторити пункти 13-15, виконати : на середньому рівні - завдання рівня 1,сторінка 125; на достатньому рівні - завдання рівня 2, сторінка 125; на високому рівні - завдання рівня 3, сторінка 126
Геометрія Поворот Прочитати пункт 13.1, виписати означення і теорему , виконати : на середньому і достатньому рівнях - вправи 454 , 462; на високому рівні - вправи 455 і 461
Українська мова Тире у безсполучниковому складному реченні. Стор.208 впр.266,269(письм.)
Українська література Т.Шевченко. Балади «Причинна», «Лілея» Ідейно-художній аналіз балад. Вивч уривок із балади «Причинна»(«Реве та стогне Дніпр широкий…»).
Російська мова Бессоюзные сложные предложения. П.42 упр. 291(усно), 290(письм.)
Зарубіжна література
Фізика Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями Читати параграфи 30, 31. Інформацію з параграфа 30 виписати в дві колонки: назва розряду , де і як його використовують
Розв’язання задач Прочитати сторінки 124-128, виконати тести 1-6, сторінка 129
Англійська мова Чи потрібні зоопарки. Розвиток навичок говоріння. Ст. 129, читати, вивчити нові слова.
Хімія Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. Використання вуглеводнівПараграф 25. с 147 завдання 2,3 письмово
Біологія Розвиток статевих клітин Прочитати параграф 54
Запліднення Прочитати параграф 56
Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи Прочитати параграф 55
Інформатика Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Прочитати пункти 5.5,5.6
Географія
9 – А клас
Предмет Тема заняття Завдання для опрацювання
Алгебра Розв’язування вправ. № 440.
Геометрія Паралельне перенесення Пункт 13.2 вивчити означення, № 463.
Перетворення подібності та його властивості Пункт 14.1 вивчити означення, № 486.
Українська мова Двокрапка і тире у безсполучниковому реченні П.23, 24 (вивч.) впр.255, 263(письм.)
Українська література Т.Г.Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк. Рання творчість. Поезії «До Основ`яненка», «На вічну пам`ять», «Думка» Т.Шевченко. Хронол.таблиця. Аналіз поезій
Російська мова Обобщение изученного по теме «Сложноподчинённые предложения» П.35-41 упр.287(сост. 6 предлож. по фотоиллюстр.)
Зарубіжна література Джорж Байрон. Провідні мотиви творчості, байронічний герой Читати підручник стор.208-214, вибрати для вивчення напам’ять один з ліричних віршів, повторити вірш Гейне.
Фізика Самостійний і несамостійний розряди. Скласти конспект параграфів 28, 29
Англійська мова Стиль життя підлітків Роб. зош. Ст.38
Хімія Хімічні властивості алкенів та алкінів. Співвідношення газів у хімічних реакціях Прочитати параграф 23, 24; скласти рівняння реакцій характерні для етилену та ацетилену
Біологія Стать. Статеві ознаки. Визначення статі Прочитати параграф 56, ст. 152 – 153
Будова статевих органів Прочитати параграф 53
Інформатика Основи Інтернету Стор. 169 – 175 за підручником. Прочитати. Стор. 176 завдання № 8 (таблиця) – письмово
Географія «Лісова і деревообробна промисловість» § 20, опрацювати
9 – Б клас
Предмет Тема заняття Завдання для опрацювання
Алгебра Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь Пункт 16, задачі 425, 429
Геометрія Симетрія відносно прямої Пункт 12.2, виписати означення та теорему з відповідними малюнками, виконати вправи 428, 436
Українська мова Двокрапка і тире у безсполучниковому реченні П.23, 24 (вивч.) впр.255, 263(письм.)
Українська література Т.Г.Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк. Рання творчість. Поезії «До Основ`яненка», «На вічну пам`ять», «Думка» Т.Шевченко. Хронол.таблиця. Аналіз поезій
Російська мова Обобщение изученного по теме «Сложноподчинённые предложения» П.35-41 упр.287(сост. 6 предлож. по фотоиллюстр.)
Зарубіжна література Джорж Байрон. Провідні мотиви творчості, байронічний герой Читати підручник стор.208-214, вибрати для вивчення напам’ять один з ліричних віршів, повторити вірш Гейне.
Фізика Самостійний і несамостійний розряди. Скласти конспект параграфів 28, 29
Англійська мова День Землі. Чит. с 128 Роб. зош. Ст.37
Хімія Хімічні властивості алкенів та алкінів. Співвідношення газів у хімічних реакціях Прочитати параграф 23, 24; скласти рівняння реакцій характерні для етилену та ацетилену
Біологія Стать. Статеві ознаки. Визначення статі Прочитати параграф 56, ст. 152 – 153
Будова статевих органів Прочитати параграф 53
Інформатика Основи Інтернету Стор. 169 – 175 за підручником. Прочитати. Стор. 176 завдання № 8 (таблиця) – письмово
Географія «Лісова і деревообробна промисловість» § 20, опрацювати
Кiлькiсть переглядiв: 25