/Files/images/123/1/kartinki/Батькам майбутных першокл.jpg

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно Наказу
МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"


Відповідно до Статуту навчального закладу

2.6.Зарахування учнів до всіх класів Навчального закладу здійснюється безпроведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7. Директор Навчального закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Навчального закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.8.Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється, як правило, допочатку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до Навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають допершого класу), до навчального закладу III ступеня – документ провідповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Навчального закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Увага! З 01.09.2018 року прийом учнів відповідно до вимог Закону України про освіту.

Інформація
щодо організації прийому дітей
до 1-х класів у 2018 році

Під час прийому дітей ми керуємося наступними законами та документами:

Конституція України (стаття 53)

· Кожен має право на освіту.

· Повна загальна середня освіта є обов᾽язковою.

· Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…»

Закон України «Про освіту»

(Прийняття від 05.09.2017р. Набрання чинності 28.09.2017р.)

Стаття 12.п.4.«Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.»

Стаття 13.п.1.«Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.»

«Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у держаному або комунальному закладі освіти (його філії),за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти»

Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.18)

1.Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7.Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти(типи ЗЗСО визначені в ст.9) дозволяється проводити на конкурсних засадах.

·Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Кiлькiсть переглядiв: 191